Czujniki gazów

Czujniki czadu, dymu i gazu to podstawowe urządzenia alarmujące o niebezpieczeństwie. Mimo rosnącej świadomości w społeczeństwie są wciąż mało powszechne, a zgodnie z powiedzeniem „przezorny zawsze ubezpieczony” warto je mieć. To niewielkie urządzenie jest wielkim zabezpieczeniem dla nas i naszych najbliższych. To podstawowe urządzenie, które jest w stanie w porę zaalarmować i uratować zdrowie i życie.

Wyróżniamy 4 podstawowe czujniki gazów. Należą do nich czujnik czadu, gazu, dymu oraz dymu papierosowego.

Czujnik czadu

Czujnik stężenia tlenku węgla znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystasz z kominków, kotłów gazowych, węglowych, kuchenek gazowych oraz podgrzewaczy wody. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm czujnik, będzie sygnalizował wszelkie nieprawidłowości w działaniu domowych instalacji, co pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Każdy czujnik czadu wyposażony w sensor elektrochemiczny, a także w sygnalizator dźwiękowy i świetlny. 

Czujniki gazu

Czujnik gazu pomaga wykryć nieszczelności w instalacjach urządzeń gazowych tj. wycieki gazu ziemnego, gazu z butli propan-butan. Montaż czujnika gazu jest zatem zalecany we wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia na gaz, takie jak piec centralnego ogrzewania, kuchenka czy też piecyk służący do podgrzewania wody. Warto go zainstalować w kotłowni, kuchni i łazience, w ten sposób zapewnimy domownikom bezpieczne korzystanie z tych pomieszczeń.

Czujniki dymu

Czujnik dymu służy do monitorowania pomieszczenia pod kątem nadmiernego wzrostu temperatury i zadymienia oraz alarmowania podczas wystąpienia takiego zagrożenia. Urządzenie pomaga zareagować odpowiednio szybko, w przypadku zagrożenia pożarem. 

Jak i gdzie należy montować czujniki gazów

Podstawowe zasady eksploatacji czujników czadu.

Urządzeń nie należy instalować:

  • w pobliżu miejsc, gdzie występuje duży ruch powietrza (kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwi, okien itp.),
  • w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (patrz specyfikacja techniczna urządzenia),
  • w miejscach gdzie temperatura przekracza dozwolone wartości dla prawidłowej pracy urządzenia (patrz specyfikacja techniczna urządzenia), np. temperatura w bliskiej odległości rozgrzanego pieca kaflowego może przekraczać 50°C, montaż czujnika w takich warunkach powoduje uszkodzenie sensora i nieprawidłową pracę urządzenia,
  • w tzw. "martwych strefach" (górna część sufitu, w szczycie dachu itp.),
  • w miejscach, gdzie będzie zasłonięty przez jakąkolwiek przeszkodę, w postaci szafki, regału itp.,
  • w pobliżu aerozolowych odświeżaczy powietrza,
  • w miejscach, gdzie sensor sygnalizatora będzie nadmiernie narażony na działanie wilgoci, kurzu, brudu, tłuszczu, chemii domowej (np. bezpośrednio nad kuchenką, zlewem, itp.),
  • na zewnątrz budynków.