Kontrola dostępu

Kontrola dostępu jest to system umożliwiający identyfikację osób, dzięki zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń, oprogramowania lub procedur mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie.

Korporacje, instytucje państwowe czy banki korzystają z takiego systemu już od wielu lat. Niemniej systemy kontroli dostępu stają się coraz bardziej popularne w małych i średnich firmach. Zastosowanie kontroli dostępu umożliwia nadawanie indywidualnych praw dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń. Jest to również doskonałe rozwiązanie w kontekście przepisów RODO. Równocześnie umożliwia wyeliminowanie konieczności posiadania dużej ilości kluczy, a wszystko dzięki zastosowaniu np. czytnika kart zbliżeniowych.